shadis

11 tekstów – auto­rem jest sha­dis.

a my da­lej mu­simy tkwić bez­czyn­nie w niewo­li faktów. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 30 stycznia 2011, 11:15

cier­pienie, ból, łzy? i to wszys­tko przez ciebie? nie kocha­nie, do te­go nie dopuszczę. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 29 grudnia 2010, 19:19

mieli być tu, ale jed­nak ich zab­rakło, mieli być tu, ale zgasło gdzieś ich światło..

Hi­fi Banda 

myśl
zebrała 18 fiszek • 30 listopada 2010, 15:56

Nie podążaj za su­mieniem, nie słuchaj co su­mienie Ci mówi.
Podążaj za ser­cem, bo tyl­ko ser­ce wie co to jest praw­dzi­wa miłość.

Em­si - Ile jeszcze 

myśl
zebrała 11 fiszek • 27 listopada 2010, 10:41

jak niekończąca się opo­wieść, mo­je myśli zaw­sze będą skiero­wane ku tobie.. 

myśl
zebrała 27 fiszek • 26 listopada 2010, 18:34

Wielu ludzi zmarło ze swoją mu­zyką wewnątrz siebie. Zdarza się to zbyt często, po­nieważ oni zaw­sze są go­towi do życia, za­nim się do­wiadują, że czas ucieka.

~ autor­stwa Oli­vera Wen­dell Holmes. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 20 listopada 2010, 13:33

Znicze za­pala­ne na gro­bie, nasze łzy i przy­woływa­ne wspom­nienia tam­tych dni, kiedy byłeś wśród nas to tyl­ko sym­bo­le.
Sym­bo­le uczuć, wypływających z naszych cier­piących serc..

(*) 

myśl
zebrała 34 fiszki • 19 listopada 2010, 18:59

Nie od­chodź. Nie te­raz, kiedy zno­wu dałeś mi tą piep­rzoną nadzieję na lep­sze jutro. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 18 listopada 2010, 17:14

Sa­ma złam kil­ka serc, nim poz­wo­lisz złamać swo­je, dobra?
~ Tinsley. 

myśl
zebrała 17 fiszek • 17 listopada 2010, 22:30

for­ma­towałam swo­je ser­ce, gdy nag­le wys­koczył błąd.
coś nie poz­wa­la mi Cię stamtąd usunąć.. 

myśl
zebrała 26 fiszek • 11 listopada 2010, 15:23
shadis

razem tak wiele, choć obiektywnie prawie wcale, ale piękna była każda chwila spędzona razem. ~ Eldo ♥ Łza spada z oka, na policzku błyszczy Usta zamknięte, Ty patrzysz i milczysz, za nami lata wyrzeczeń, krwawicy moc w naszych sercach veni vidi vici . ~ PIH ♥

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

shadis

Użytkownicy
R S T
Kalendarz
Aktywność